اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

پروژه های در دست اجرا :

  1. بازسازی و مقاوم سازی بیمارستان و زایشگاه فریده بهبهانی
  2. احداث طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهید زاده (5 طبقه)
  3. احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهید حسینی زاده
  4. احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید تابان
  5. احداث مرکز جامع خدمات روستایی دودانگه
  6. احداث مرکز جامع خدمات روستایی شهرویی
  7. احداث مرکز جامع خدمات روستایی کردستان
  8. احداث پانسیون (خانه پزشک) شهرستان آغاجاری
  9. احداث پانسیون (خانه پزشک) بخش سردشت زیدون